Rdr w kwietniu 2024 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadła o 2,2 proc.. W tym roku dywidendowe żniwa na warszawskiej giełdzie będą bardziej obfite niż w poprzednich latach. PKN Orlen nie zamierza zrezygnować z obecnej polityki dywidendowej, będzie nadal dzielił się z akcjonariuszami częścią zysku – wynika ze środowej wypowiedzi prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka.

Kiedy wypłata dywidendy PKN Orlen?

  1. Jednakże, na podstawie wcześniejszych lat, można przypuszczać, że wypłata dywidendy przez PKN Orlen może nastąpić w drugiej połowie roku.
  2. Wcześniejszy rekord należał do KGHM – 5,67 mld zł w 2011 r., a PZU z 4,66 mld zł w 2013 r.
  3. Wyjątkowo wysokie ceny metali produkowanych przez koncern napędzają popyt na jego akcje.
  4. Dom Maklerski Trigon uważa, że dział będzie w tym roku rentowny.
  5. Skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych.

Pod koniec lutego PKN Orlen podał, że w zaktualizowanej strategii grupy kapitałowej zakłada m.in. Wypłatę dywidendy bazowej (gwarantowanej), której poziom został ustalony na 4 zł na akcję dla roku 2022 i który będzie sukcesywnie rósł o 15 groszy co roku, do poziomu 5,2 zł na akcję w roku 2030, podała spółka. Jak wówczas podano, zarząd postanowił wstępnie zarekomendować wypłatę dywidendy z zysku osiągniętego w 2022 roku w wysokości 5,5 zł na akcję. Eurotel wypłaci z zysku netto za 2023 rok 14,99 mln zł dywidendy, co daje 4 zł na jedną akcję – poinformowała spółka w komunikacie. Pozostałą część zysku netto w wysokości 3,8 mln zł, spółka przeznaczy na kapitał zapasowy.

Wpływ wypłaty dywidendy na inwestorów

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. Nie ma sobie równych pod względem nominalnym w historii Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – napisał bankier.pl. Koncern paliwowy wypłaca kilka miliardów złotych, dzięki czemu suma dywidend od spółek z Jak zacząć zarabiać na rynkach finansowych indeksu WIG20 może być najwyższa od prawie 10 lat. Pobierz teraz darmowy raport i dowiedz się, które 16 spółek z GPW spełnia kryteria idealnej spółki dywidendowej. Zarząd krakowskiej grupy odzieżowo-jubilerskiej jeszcze pracuje nad rentownością sklepów z ubraniami.

Orlen ogłosił, jaką wypłaci dywidendę z zysku w 2022 r. Kurs akcji mocno w górę

Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki – zaznaczono w komunikacie. Jak przypomniano, z założeniami ostatniej aktualizacji strategii, intencją spółki jest utrzymanie progresywnej polityki dywidendowej przy ambitnym programie inwestycyjnym. Grupa kapitałowa PKO BP należy do największych grup finansowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Suma jej aktywów osiągnęła poziom 502 mld zł (+70 mld zł r/r).

Orlen wypłaci dywidendę za 2023 rok. Tyle zapłaci za akcję

Dywidenda jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na atrakcyjność inwestycji w akcje danej spółki. W tym artykule przedstawimy najnowsze informacje dotyczące terminu wypłaty dywidendy przez PKN Orlen oraz omówimy czynniki wpływające na tę decyzję. Walne Najbezpieczniejszym podejściem do handlu jest warstwowa strategia wejścia zgromadzenie akcjonariuszy Orlenu uchwaliło, że dywidenda z zysku za ubiegły rok wyniesie 5,5 zł na akcję. Daje to w sumie 6,39 mld zł, które z zysku koncernu trafią do kieszeni akcjonariuszy. Rok temu dywidenda wyniosła 3,5 zł na akcję, czyli łącznie 1,5 mld zł.

Aktualne informacje dotyczące wypłaty dywidendy

Na rynek napłynęły kolejne pozytywne wieści ze spółki, które w końcówce środowej sesji wywindowały jej kurs o ponad 8 proc. Jednocześnie zarząd zaproponował wypłatę dywidendy 31 sierpnia 2023 r. Za 2022 rok Orlen wypłacił 5,5 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie prawie 6,4 mld zł. Była to nominalnie największa suma wypłacona inwestorom z polskich spółek obecnych na GPW.

Łączna dywidenda PKO BP ma wynieść 3,24 mld zł, po 2,59 zł na akcję. Bank nie podzielił się zyskiem z inwestorami, a w 2022 roku wypłacił 2,29 mld zł (po 1,83 zł na akcję). “Orlenowska dywidenda podnosi także sumę wypłat dywidend od spółek wchodzących w skład indeksu WIG20” – napisano dalej. Suma wypłat dla akcjonariuszy ze spółek z WIG20 w tym roku może sięgnąć 15,5 mld zł. W środę na zamknięciu sesji cena akcji Orlenu wynosiła 63,58 zł za akcję.

13 we wtorek skoczył w górę z poziomu mniej niż 63 zł do 66 zł.

386,73 zł pozostał nadal zyskiem niepodzielonym. Wypłata dywidendy ma istotne znaczenie dla inwestorów, zwłaszcza dla tych, którzy posiadają duże ilości akcji PKN Orlen. Dywidenda stanowi dodatkowy dochód dla inwestorów i może wpływać na ich decyzje inwestycyjne.

Obecnie PKN Orlen nie podał jeszcze oficjalnej daty wypłaty dywidendy za bieżący rok. Jednakże, na podstawie wcześniejszych lat, można przypuszczać, że wypłata dywidendy przez PKN Orlen może nastąpić w drugiej połowie roku. Dzień wypłaty dywidendy wyznaczono na 10 sierpnia, a sama wypłata ma nastąpić 31 sierpnia. “Wypłata akcjonariuszom w sumie 6,39 mld zł jest najwyższą nominalnie dywidendą w historii Orlenu. Ponadto to najwyższa nominalnie dywidenda w historii polskich spółek z GPW” – czytamy. Wcześniejszy rekord należał do KGHM – 5,67 mld zł w 2011 r., a PZU z 4,66 mld zł w 2013 r. Akcjonariusze PKN Orlen zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 1,5 mld zł z zysku netto za 2021 rok na dywidendę, tj.